Poçt və Rabitə

Ağdam rayon Poçt filialı 

Ağdam rayon Telekommunikasiya filialı

Soyadı, adı, atasının adı Vəzifəsi Telefon nömrələri

Ağdam rayon Poçt filialı
Hüseynov Elburus Əsgər oğlu Rəis (026) 325-04-99

Ağdam rayon Telekommunikasiya filialı
Məmmədov Samir Rəis (026) 325-06-22