Dini Tarixi Abidələr

❖  Məbəd (VI əsr) – Kəngərli kəndi

❖ Yegiş Arakel Məbədi (XII əsr) – Madaqiz kəndi (İNV № 4035)

❖ Ureq Məbədi (XII əsr) – Talış kəndinin qərbində (İNV № 4036)

❖ Məbəd (XIII əsr) – Tərtər çayının yuxarı axarında (İNV № 4038)

❖ Məbəd (XIII əsr) – Maqavuz kəndi (İNV № 4039)

❖ Kilsə (---) – Çerabert kəndi (İNV № 4040)

❖ Məbəd (VI-VIII əsrlər) – Şahbulaq kəndi

❖ Məbəd (XV əsr) – Maqsudlu kəndi (İNV № 4050)

❖ Məbəd (XVI əsr) – Salahlı-Kəngərli kəndi (İNV № 4053)

❖ Məscid (XIX-XX əsr) – Boyəhmədli kəndi (İNV № 4054)

❖ Məscid (XVIII əsr) – Qiyaslı kəndi (İNV № 4052)

❖ Məscid (XVIII əsr) - Papravənd kəndi (İNV № 4045)

❖ Məscid (XVIII əsr) - Papravənd kəndi (İNV № 4046)

❖ Məscid (1868-ci il) – Ağdam şəhəri