Memarlıq Abidələri

 Pənah xanın imarəti (XVIII əsr) – Ağdam şəhəri (İNV № 4026)

 İki sandığabənzər abidə (XVI əsr) – Ağdam şəhəri

 İqamətgah (XVIII əsr) – Şahbulaq kəndi (İNV № 4047)

 Karvansara (XVIII əsr) – Şahbulaq kəndi (İNV № 4048)

 Bürc (XVIII əsr) – Şahbulaq kəndi (İNV № 4049)

 Sərdabə (XV əsr) – Ağdam şəhəri (İNV № 4030)

 Hatəm Məlik qalası (XII əsr) – Ağdam şəhəri (Qasapet kəndinin 5 km-də) (İNV № 4033)