Abidələr

Şahbulaq sarayı

Şahbulaq saray kompleksi əsasən yaşayış evlərindən, bazar, hamam və məsciddən ib

Ağdam Cümə Məscidi

      Ağdam Cümə məscidi 1868-1870-ci illərdə tiki

Qutlu Musa türbəsi və ya Xaçındərbətli türbəsi

      Kür-Araz çayları arasındakı inşaat

Pənahəli xan sarayı və ya Pənah xanın imarəti

       Ağdam şəhərində yerləşən və Qarabağ xa

Dini Tarixi Abidələr

❖  Məbəd (VI əsr) – Kəngərli kəndi

❖&

Memarlıq Abidələri

 Pənah xanın imarəti (XVIII əsr) – Ağdam şəhəri (İNV № 4026)&

Ziyarətgahlar

Qutlu Musa türbəsi (1314-cü il) – Xaçındərbətli