Görkəmli Şəxsiyyətlər

Raquf Orucov

Xudu Məmmədov

Adilə Namazova

Abbas bəy İsmayılbəyov

Ziyəddin Göyüşov

Rəşid Göyüşov

Xurşidbanu Natəvan

Arif Babayev

Pənahəli xan (1693-1763)

Qasım bəy Zakir (1784-1857)

Qurban Pirimov

Murad Muradov

Rafiq Əliyev

Ceyhun Mirzəyev

Murad Rzayev

Ramiz Quliyev

Qədir Rüstəmov

Şahmar Əkbərzadə

Şahmalı Kürdoğlu

Səxavət Məmmədov

Xuraman Abbasova

Əhməd Ağdamski

Əfrasiyab Bədəlbəyli

Şəmsi Bədəlbəyli

Fərhad Bədəlbəyli

Məmməd Ağdamski

Telman Ağdamski

Çingiz Abdullayev

Elman Bədəlov

Məmməd Məmmədov (İsgəndər oğlu)

Məcid Şamxalov

Rza Quliyev

İldırım Həsənov

Əminə Cəfərova