Qarabağlı Hüseynalı Bəy. Rövşən Asifoğlu (PDF kitab)


Müəllif “ Qarabağlı Hüseynalı bəy ” kitabında ötən əsrin əvvəllərində Qarabağın Ağdam
bölgəsində yaşamış, bütün fəaliyyətini Azərbaycan xalqının bütövlüyü və min illər boyu
sahib olduğu torpaqlarda yaşamasına davam etməsi uğrunda mübarizəyə həsr etmiş
Hüseynalı bəyin ömür yolundan bəhs edir.Əsər geniş oxuyucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.