Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları

Allahverdi Bağırov

Şirin Mirzəyev

Milli Qəhrəman adından imtina edən əfsanəvi komandir - FRED ASİF

QASIMOV İxtiyar Qasım oğlu 

ƏHMƏDOV Natiq İlyas oğlu

AĞAYEV Faiq Alış oğlu

ƏLİYEV Nadir Alış oğlu

PAŞAYEV Baxşeyiş Xanəhməd oğlu

EDİLOV Yelmar Şahmar oğlu

QASIMOV Muxtar Cahid oğlu

İSGƏNDƏROV Əlabbas Qara oğlu

MEHDİYEV Fazil Umud oğlu

HÜSEYNOV Rövşən Şəmil oğlu

RZAYEV Canpolad Yaqub oğlu

RÜSTƏMOV Hidayət Eldar oğlu

Rövşən Əkbərov