Ağdam şəhər Cabbar Qaryağdıoğlu adına 1 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

1947-ci ildən əmək fəaliyyətinə başlayıb. Erməni qəsbkarlarının təcavüzü nəticəsindən sonra, yəni 1993-cü il iyulun 23-ə qədər Ağdamda, 1994-cü ilin yanvar ayından isə Bakı şəhərində fəaliyyətini davam etdirib. Masazır qəsəbəsində Zəngilan şəhərciyi salındıqdan sonra, Zəngilan şəhər 33 saylı otra məktəbin binasında fəaliyyət göstərir.

İxtisaslar

İxtisasın adı

Şöbə

Tədris müddəti

1

Fortepiano

 

7 il

2

Nağara

   

3

Xanəndəlik

   

4

Tar

Xalq Çalğı Alətləri

5 il

5

Qarmon

 

5 il

6

Kamança

Xalq Çalğı Alətləri

5 il

7

Violin

   

Cəmi: 7

     

 

Mənbə: https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fdam_%C5%9F%C9%99h%C9%99r_Cabbar_Qarya%C4%9Fd%C4%B1o%C4%9Flu_ad%C4%B1na_1_n%C3%B6mr%C9%99li_u%C5%9Faq_musiqi_m%C9%99kt%C9%99bi