Görməli Yerlər

Şahbulaq qalası

Şahbulaq qalası - Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən 1751-1752-ci illərdə inş